PRE AKTUÁLNE INFORMÁCIE / CURRENT INFORMATION >>

OTVÁRACIE HODINY / OPEN

1. 5. - 30. 6.

 

1. 7. - 31. 8.

1. 9. - 31. 10.

Pondelok / Monday

14:00 - 18:00

14:00 - 19:30

10:00 - 15:00

Utorok / Tuesday

14:00 - 20:00

13:00 - 19:30

14:00 - 19:00

Streda / Wednesday

14:00 - 18:00

14:00 - 19:30

10:00 - 15:00

Štvrtok / Thursday

14:00 - 18:00

14:00 - 19:30

10:00 - 15:00

Piatok / Friday

14:00 - 20:00

13:00 - 20:00

14:00 - 19:00

Sobota / Saturday

12:00 - 20:00

13:00 - 19:00

12:00 - 18:00

Nedeľa / Sunday

12:00 - 20:00

13:00 - 19:00

12:00 - 18:00

CENNÍK / PRICE LIST 2017

POŽIČOVŇA / RENTAL

 LÍSTKY / TICKETS

dospelí / adult

do 18 r. / till 18

 WAKEBOARD - Easy Up

1 hodina / One Hour

2,00

5 kolový / 5 rounds

7,00

5,00

1 hodina a viac / Two Hour +

4,00

30 minútový / 30 minutes Ticket

6,00

4,00

1 hodinový / One Hour Ticket

9,00

6,50

 WAKEBOARD

1 hodina / One Hour

5,00

2 hodinový / Two Hour Ticket

14,00

1 hodina a viac / Two Hour +

7,00

10 x 1 hodinový / 10 One Hour Tickets

70,00

10 x 2 hodinový / 10 Two Hour Tickets

110,00

 NEOPRÉN

1 hodina / One Hour

2,00

Celodenný / All Day Ticket

19,00

1 hodina a viac / Two Hour +

4,00

Víkendový lístok / Weekend Ticket

32,00

Sezónny lístok/Season pass (Máj/Október; May/October)

400,00

340,00

Mesačný lístok/Monthly Pass (May, June, September, October)

100,00

85,00

 PRENÁJOM / FOR RENT

Plážový volejbal - Hodina/ One Hour *

2,00

Mesačný lístok/Monthly Pass (July, August)

120,00

100,00

* Každá ďalšia začatá hodina

1,00

Hodinový prenájom pre skupinu / One Hour per Group

110,00

Plážové lehátko

1,00

Hod. prenájom pre šport. kluby / One Hour per Sports Club

60,00

Altánok (grill, ohnisko) *

20,00

V cene prenájmu: základná inštruktáž, lyže, vesty, wakeboardy, neoprény

Podrobnejšie informácie na stiahnutie tu

* Drevené uhlie za extra poplatok podľa spotrebovaného množstva
* Konzumné v bufete (podľa dohody)

● do kategórie mládež do 18 rokov spadajú aj členovia Klubov TRIXEN so zaplateným členským pre daný rok

● lyže, povinná vesta a základná inštruktáž v cene lístka

● časové lístky je možné jazdiť maximálne 4 kolá na jeden štart. Časové lístky sú neprenosné

● prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odobrať lístok bez nároku na vrátenie ceny, pri prenose lístka na inú osobu

● striedanie rýchlosti riadi operátor vleku každú hodinu: 50 min./30 km rýchlosť a 10 min./max. rýchlosť 52 km/hod. v každej jednotlivej hodine

● sezónne lístky neplatia v dňoch a časoch, kedy je areál alebo vlek prenajatý firmám a organizáciám a je neprenosný

● minimálny počet lyžiarov na spustenie vleku sú tri osoby, platí aj pre držiteľov sezónnych lístkov

● prevádzkovateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo meniť otváracie hodiny a aktuálny cenník prevádzky vodnolyžiarského vleku

Wake & Ski Park Košice

Sídlisko nad Jazerom, 040 12 Košice, Slovak Republic

Phone: +421 - 903 623 112

E-mail: mail@trixen.sk

www.trixen.sk